Hva koster det?

Hvis du får stønad til bil og spesialutstyr til bil følger det også med noen plikter.

Tilskudd til bil til arbeid og utdanning

Om du får tilskudd til bil til arbeid og utdanning må du ha en bil registrert på deg i 8 år. Tilskuddet nedskrives i løpet av 8 år, men om du i løpet av perioden ikke lenger er i arbeid eller under utdanning kan det beløpet som ikke er nedskrevet bli krevd tilbakebetalt til NAV. I tillegg til at du antagelig må legge i egne penger til kjøp av bilen må du regne med faste utgifter til forsikring, service, reparasjon og drivstoff til bilen. Det kan søkes om grunnstønad til drift av bil, men det dekker eventuelt kun en liten andel av utgiftene.

Rente- og avdragsfritt lån til spesialtilpasset kassebil

Om du får rente- og avdragsfritt lån til kassebil med heis/rampe må du betale en egenandel på inntil 150 000 kroner. Du kan også velge å legge i ekstra penger til f.eks. tillegg for lakktype, større motor eller annet utstyr som ikke dekkes av NAV.

Bilen må holdes fullkaskoforsikret uten forhøyet egenandel, alle servicer må følges og merkeverksted må benyttes i garantiperioden. De månedlige utgiftene med å holde en slik bil er høyere enn gjennomsnittlig utgift til bilhold. Det kan søkes om grunnstønad til drift av bil, men det dekker eventuelt kun en liten andel av utgiftene.

Spesialutstyr og tilpasning

Spesialutstyr blir utlånt fra NAV på samme måte som hjelpemidler blir utlånt. Spesialutstyr montert i bil er NAVs eiendom. Det koster ikke noe å få det installert, men det stilles krav til at det blir utført renhold og alminnelig vedlikehold av utstyret. NAV dekker reparasjoner på spesialutstyret.