Bil og utstyr

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

Det er to ulike former for bilstønad:

 • Tilskudd til bil til arbeid og utdanning
  Hvis du på grunn av en varig funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlige transportmidler til arbeid eller utdanning (ut over videregående skole) kan du få et engangsbeløp til å kjøpe en bil selv.
 • Stønad til spesialtilpasset kassebil
  Om du er rullestolbruker og har behov for kassebil med heis/rampe kan du ha rett til bilstønad også til å dekke transportbehov i dagliglivet. Denne bilen bestilles av NAV.

Søk bil og bilutstyr

Spesialutstyr og tilpasning

Uavhengig av om du får støtte til å kjøpe en bil eller om du må betale hele bilen selv, kan du få spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen. Dette gis som tilskudd uten økonomisk behovsprøving. Du får også fullt ut dekket utgifter til opplæring i bruk av utstyret.

Kjøreopplæring

Fyller du vilkårene for bilstønad, kan du få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og beregnes på samme måte som tilskudd til bil (se prosentsatsene nedenfor). Oversikt over trafikkskoler finner du på Trafikkforum og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

Hvordan påvirker inntekten stønaden?

Hvis alminnelig inntekt før særfradrag overstiger 6 G (grunnbeløpet i folketrygden), gis det ikke tilskudd til bil, og egenandelen ved rente- og avdragsfritt lån blir på 150 000 kroner. Foreldrenes inntekt legges til grunn når det gis stønad til bil til barn.

Inntekter mellomLån/tilskudd i prosent
0-3 G100
3-3,5 G80
3,5-4 G70
4-4,5 G60
4,5-5 G50
5-5,5 G40
5,5-6 G20

Hvor lang tid tar det?

 • Tilskudd til bil til arbeid og utdanning (gruppe 1)
  Saksbehandlingstiden varierer fra tre til seks måneder fra du søker og til du får et svar. Du vil få et brev som opplyser hvor lang saksbehandlingstiden er beregnet til å være når søknaden er mottatt. Svartiden avhenger av at alle nødvendige opplysninger for å få gjort vedtak i saken kommer til bilsenteret i rett tid (disse opplysningene må følge søknaden).
 • Stønad til spesialtilpasset kassebil (gruppe 2)
  Det er stor variasjon i hvor lang tid det tar fra du søker om stønad til bilen står klar ferdig ombygd. Det tar sjelden kortere tid enn 1 år. Det er mange faktorer som påvirker dette: leveringstid på bil fra fabrikk om vi ikke har en bil som kan gjenbrukes, kapasitet hos bilsentrene og kapasitet hos ombyggerne. Du kan selv bidra til så rask leveringstid som mulig med å bidra til at saken er godt opplyst ved søknadstidspunkt (disse opplysningene må følge søknaden). Også etter at saken har kommet godt i gang med utprøving av bil er det mye du selv kan bidra med for å korte ned på tida det tar.
 • Stønad til spesialutstyr og tilpasning
  Saksbehandlingstiden for stønad til spesialutstyr og tilpasning varierer fra tre til seks måneder. Du får tilsendt brev om saksbehandlingstid. Det kan være ventetid på noen uker for å få rådgiving i hvilket utstyr som passer for deg og hva som kan monteres i ulike biler. Det kan også være leveringstid på utstyret og ventetid hos ombygger. Du kan ikke kjøpe utstyr selv og få det refundert i ettertid.

Når du skal til utlandet

I utgangspunktet kan du ha med bilen på ferie i utlandet i opptil tre måneder. Ta kontakt med bilsenteret ditt hvis du planlegger opphold i utlandet utover dette.

Andre ordninger som kan være aktuelle