Endringer i utbetaling av tilskudd til datautstyr fra NAV

I begynnelsen av desember 2017 endret NAV Hjelpemiddelsentral rutinene knyttet til utbetaling av tilskudd.

Grunnskoleelever med spesifikke lese-/skrivevansker som har behov for datamaskin til skolearbeidet kan søke tilskudd til datautstyr fra NAV. Tilskuddet utgjør i dag 3 235 kroner.

Tidligere har vi bedt om et kontonummer vi kan utbetale tilskuddet til. Fra 1. desember må utbetalingen knyttes til den personen som skal motta tilskuddet. I og med at tilskudd til datautstyr gis til barn under 18 år, og disse ofte ikke har andre ytelser fra NAV, vil tilskuddet bli utbetalt til foresatte.

Vi ber dere derfor om å påføre søknadsskjemaet navn og fødselsnummer (11 siffer) på den personen som skal motta tilskuddet på vegne av barnet. Det er viktig for å unngå unødvendig forsinkelse av utbetalingen.

Det er fremdeles barnet som søker om tilskuddet. Barnets navn og fødselsnummer må stå i søknadsskjemaets punkt «Søker».

Den personen som skal motta utbetalingen bør kontrollere sitt kontonummer på nav.no. Vedkommende må logge seg på med Bank ID på «Ditt NAV» og videre til «din profil». Det kommer da frem hvilket kontonummer NAV vil utbetale til.

Ved spørsmål kan dere kontakte hjelpemiddelsentralen.

Les brevet "Viktig informasjon til skoler/PPT og til deg som skal søke om tilskudd til datautstyr i skolen" her.