Utviklingsmidler

Miljøer som utvikler produkter eller tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne kan søke utviklingsmidler.

Midlene kan søkes av bedrifter, gründere, frivillige organisasjoner og/eller offentlige institusjoner. Målet er å bidra til et mest mulig tilgjengelig samfunn for alle.

Les mer om utviklingsmidler i 2017