Nytt e-læringskurs for hørselskontakter

Det nye e-læringskurset «Grunnopplæring for hørselskontakter i kommunen» er nå tilgjengelig på kunnskapsbanken.net

NAV vil bidra til effektivisering i offentlig sektor. Derfor vil vi gjøre noen av kursene tilgjengelig digitalt. I 2016 kom grunnkurs i hjelpemiddelformidling og nå er det utviklet et e-læringskurs som gir grunnopplæring for hørselskontaktene i kommunen.

Målgruppen er alle hørselskontakter i kommunen, men e-læringskurset kan være nyttig for alle som har oppgaver knyttet til hørselsområdet eller som er pårørende til personer med nedsatt hørsel.

Kurset inkludert testen tar cirka to timer å gjennomføre. Kurset er tilgjengelig på kunnskapsbanken.net og kan tas når som helst. Ved gjennomført kurs og bestått test sendes det automatisk ut en bekreftelse på e-post.

Vi oppfordrer kommunen til å gjøre dette tilbudet kjent for de som arbeider med hørselshjelpemidler. Kurset vil være nyttig for både nye og erfarne medarbeidere.

 

Lenke til e-læringskurset «Grunnopplæring for hørselskontakter i kommunen»