Grunnopplæring i hjelpemiddelformidling

Nytt e-læringskurs for fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler.

NAV ønsker å bidra til effektivisering i offentlig sektor. Vi har fått tilbakemeldinger om at kommunene bruker mye tid og ressurser på reise og deltakelse på kurs. I den forbindelse har NAV Hjelpemidler og tilrettelegging utviklet et e-læringskurs som gir grunnopplæring i hjelpemiddelformidling.

E-læringskurset vil være nyttig for både nye og erfarte medarbeidere. Kurset egner seg også som opplæring i mindre grupper.

Du finner e-læringskurset på kunnskapsbanken.net.