Endringer i ordningen lese- og sekretærhjelp

I Statsbudsjettet for 2018 er det vedtatt av Stortinget at blinde og svaksynte kan få lese- og sekretærhjelp i inntil 120 timer i året for å kunne fungere i dagliglivet.

Forskrift om lese- og sekretærhjelp er nå oppdatert med denne endringen.

Det er ikke nødvendig å søke om utvidelse av antall timer for de som allerede har vedtak om lese- og sekretærhjelp for å fungere i dagliglivet. De har fra 01.01.2018 rett til lese- og sekretærhjelp i inntil 120 timer per år.

Les mer om lese- og sekretærhjelp her