Komfyrvakt som hjelpemiddel opphører

Fra 16. mai 2019 vil ikke komfyrvakt bli innvilget som et hjelpemiddel som dekkes av Folketrygden.

Definisjonen av et hjelpemiddel er produkter som er spesielt tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hva som defineres som et hjelpemiddel avhenger av hva som til enhver tid regnes som ordinært utstyr å anskaffe for befolkningen.
 
Etter 2010 er det i installasjonsstandard NEK 400 et krav om at komfyrvakt skal installeres i nybygg og ved oppussing der det trekkes ny elektrisk kurs til kjøkkenet. Reglene gjelder også for fritidsboliger.
 
På grunnlag av dette har NAV gjort en vurdering hvor vi ikke lenger definerer komfyrvakt som spesielt utviklet for mennesker med funksjonsnedsettelse, og derav ikke som et hjelpemiddel som dekkes av Folketrygden.