Arbeidsrettet veiledningstjeneste

Hjelpemiddelsentralene har et særskilt arbeidsrettet veiledningstilbud til følgende brukergrupper:

  • Synshemmede (blinde, svaksynte, andre synsproblemer)
  • Hørselshemmede (hørselstap av ulik grad, døve, døvblitte, andre hørselsproblem)
  • Mennesker med kombinert syns- og hørselstap
  • Brukere med hjerneskade (f.eks. hodeskade som følge av trafikkulykke, fall, slag mot hodet, hjerneslag, svulst på hjernen)

Hjelpemiddelsentralen gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler. Vi ser på hvilke arbeidsoppgaver som kan passe for deg og behov for tilrettelegging. Vi bistår også arbeidsgivere med råd og veiledning. Henvisning til arbeidsrettet veiledningstjeneste går via NAV-kontoret. For mer informasjon om tjenestetilbudet, ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.