Grunnmønster og spesialsøm av klær

Et grunnmønster er et grunnriss av kroppens form og mål, og brukes som grunnlag for å skreddersy klær.

Hvem kan få stønad til grunnmønster?

Dersom du har en kroppsform som gjør at du må få klærne dine spesialsydd, kan du få stønad til grunnmønster og til å få sydd klærne. Du kan for eksempel ha feilstillinger i ryggen, være kortvokst eller ha annen avvikende kroppsform som gjør at butikkjøpte klær ikke passer til kroppen din.

Overvekt gir ikke grunnlag for slik stønad.

Hva kan du få?

Du kan få dekket utgifter til grunnmønster og til endring av grunnmønsteret når dette er nødvendig. Du kan få dekket utgifter til å få sydd klærne. Dersom alle klærne dine må sys, kan du få dekket årlige utgifter med inntil 1/5 av grunnbeløpet (G) i folketrygden. Dersom du bare trenger spesialsydde klær til overkroppen eller til underkroppen, kan du årlig få dekket inntil 1/10 av grunnbeløpet. Utgiftene må dokumenteres.

Du kan ikke få stønad til spesialtilpasninger av klær som er kjøpt i vanlig handel eller til å kjøpe spesialklær for funksjonshemmede.

Hvordan søker du?

Bruk søknadskjema NAV 10-07.55 Søknad om stønad til grunnmønster og søm etter grunnmønster.

For å få stønad til grunnmønster må en godkjent fagperson ha utformet grunnmønsteret. Oversikt over godkjente fagpersoner finner du i Vedlegg 1 til § 10a,c,d under Regelverk. Du kan fritt velge hvem som skal sy klærne. 

Informasjon til fagpersoner som ønsker godkjenning for å utforme grunnmønster

Hvis du ønsker å bli godkjent for å utforme grunnmønster kan du sende en søknad med dokumentert kompetanse til

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tiltaksseksjonen
Postboks 5 St. Olavs plass
0130 Oslo