Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Aktivitetshjelpemidler kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne for at de skal kunne delta i fysisk aktivitet.

Ordningen er rammefinansiert. Rammen for 2018 er bundet opp og det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2019. Se mer informasjon nederst på denne siden.

Hva er et aktivitetshjelpemiddel?

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

Du får ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Utlån

Aktivitetshjelpemidler blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Bruk skjema 10-07.03 for å søke om aktivitetshjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen.

Aktivitetshjelpemidler omfatter også ortopediske hjelpemidler, det vil si spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandører av ortopediske hjelpemidler som har rammeavtale med NAV tilpasser og utleverer slike aktivitetshjelpemidler. Søknadsprosedyren er tilsvarende som for andre ortopediske hjelpemidler. Bruk skjema 10-07.10 for å søke om ortopediske aktivitetshjelpemidler.

Egenandel

Du må betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen skal maksimalt tilsvare 4 000 kroner per hjelpemiddel.

Det er ingen egenandel ved spesialtilpasning av ordinært utstyr. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon av utlånt aktivitetshjelpemiddel.

Klage på vedtak

Du kan klage dersom du får avslag på søknaden din. Avslag som skyldes manglende budsjettmidler vil du ikke kunne klage på, men du kan eventuelt søke på nytt neste år.

Hvis den økonomiske rammen er brukt opp

Søknader sendt til hjelpemiddelsentralen i de resterende ukene i 2018 vil ikke saksbehandles. Det vil automatisk besvares med et avslag siden pengene er brukt opp. Dette avslaget kan du ikke klage på.

Hjelpemiddelsentralen kan likevel bistå med utprøving og informasjon. Dette skjer som oftest i samarbeid med kommunens kontaktpersoner.

Fra 1. januar 2019 vil det igjen være mulig å søke om aktivitetshjelpemidler. Dersom du har fått avslag i 2018 fordi at den økonomiske rammen er brukt opp, må du søke på nytt i 2019. Søknaden vil ikke hentes frem igjen. Det vil da vurderes om du oppfyller vilkårene for aktivitetshjelpemidler.