Dagligliv og fritid

Help

Fysisk tilrettelegging og hjelpemidler der man bor kan kompensere for nedsatt funskjonsevne.

Opphold på folkehøyskole

Hvis du har behov for å bli mer selvhjulpen i dagliglivet kan du få dekket deler av utgiftene til folkehøyskole.

Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment.

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

1. juli 2014 ble ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år iverksatt. Ordningen er rammefinansiert med en ramme på 55 millioner kroner per år. Bruk skjema 10-07.10 for å søke om ortopediske aktivitetshjelpemidler.

Kosmetiske proteser

Utgifter til brystprotese, øyeprotese, parykk og ansiktsdefektprotese dekkes helt eller delvis av folketrygden.

Datahjelpemidler

Spesialtilpasning av datautstyr og spesielt tilrettelagt programvare kan gjøre dagligliv og arbeidsliv enklere for personer med nedsatt funksjonsevne.