Bolig

Help

Tilgjengelig bolig er spesielt viktig for funksjonshemmede og eldre. Løsningene kan være nyttige for alle, for eksempel for familier med barnevogn. På disse sidene finner du informasjon om rettigheter. I Kunnskapsbanken (http://bolig.kunnskapsbanken.net) finner du fagstoff.

Roller og ansvar

Her finner du en oversikt over aktører som kan bli aktuelle ved tilrettelegging av bolig.

Tilskudd i stedet for heis og/eller rampe

Tilskudd gir ofte bedre og varige løsninger enn utlån av hjelpemidler. Tilskudd gir mulighet for å få alle rom på ett plan og endre inngangspartiet til boligen og garasjen.