Arbeidsrettet veiledningstjeneste

Hjelpemiddelsentralen gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler.


Hjelpemiddelsentralene har et særskilt arbeidsrettet veiledningstilbud til følgende brukergrupper:

  • Synshemmede (blinde, svaksynte, andre synsproblemer)
  • Hørselshemmede (hørselstap av ulik grad, døve, døvblitte, andre hørselsproblem)
  • Mennesker med kombinert syns- og hørselstap
  • Brukere med hjerneskade (for eksempel hodeskade som følge av trafikkulykke, fall, slag mot hodet, hjerneslag, svulst på hjernen)

I tillegg gir vi råd og veiledning til andre brukergrupper.

Vi ser på hvilke arbeidsoppgaver som kan passe for deg og behov for tilrettelegging. Vi bistår også arbeidsgivere med råd og veiledning.

Henvisning til arbeidsrettet veiledningstjeneste går via NAV-kontoret. For mer informasjon om tjenestetilbudet, ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.