Tilpasningskurs for personer med nedsatt syn og hørsel

Har du store syns- eller hørselsvansker kan du få opplæring på tilpasningskurs for å fungere bedre i arbeids- og dagliglivet.

Hvem kan få tilpasningskurs?

Du kan få tilpasningskurs hvis du er blind eller svært svaksynt, døv eller svært tunghørt, eller hvis du er døvblind.

Som hovedregel kan du få inntil tre tilpasningskurs med tilhørende suppleringskurs. For døvblinde gjelder ikke denne antallsbegrensningen. Utgifter til tilpasningskurs for familie, slektninger og andre nærstående personer kan også dekkes.

Du kan få sykepenger hvis du må være borte fra arbeidet for å delta på tilpasningskurs. Du kan få opplæringspenger hvis du har omsorgen for barn med funksjonsnedsettelser. Du får dekket reiseutgifter til tilpasningskurs. Les mer om dekning av reiseutgifter.

Informasjon om tilpasningskursene

På tilpasningskursene kan du få opplæring slik at du kan fungere bedre i dagliglivet eller i arbeidslivet.

Du kan få nærmere informasjon om tilpasningskursene av kursarrangøren:

Norges Blindeforbund arrangerer tilpasningskurs for blinde og svaksynte.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve arrangerer tilpasningskurs for døve, hørselshemmede og deres pårørende. Ål gir opplæring i tegnspråk.

HLF Briskeby kompetansesenter AS arrangerer tilpasningskurs for personer med sterkt nedsatt hørsel som ikke benytter tegnspråk. Briskeby arrangerer også tilpasningskurs for personer med tinnitus eller meniere.

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde arrangerer tilpasningskurs for døvblinde.

Kursoversikt

Hvordan søker du?

Vi anbefaler at du kontakter kursarrangøren som kan hjelpe deg med å søke. Bruk søknadskjema NAV 10-07.18, som du finner under "Skjema".