Høreapparat og tinnitusmaskerer

Har du nedsatt hørsel eller tinnitus (øresus) finnes det hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere.

Hvem kan få høreapparat / tinnitusmaskerer?

Er hørselstapet ditt så stort at høreapparat vil være av vesentlig betydning for din mulighet til å høre bedre, kan du få stønad til dette. Har du tinnitus (øresus) kan du få stønad til tinnitusmaskerer, som er et apparat som ved hjelp av motlyd kan dempe plagene ved tinnitus. Man kan ha tinnitus uten å ha nedsatt hørsel. Hørselsproblemene må være varige (minst to år), og hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Hva kan du få?

  • Høreapparat med tilbehør og tilpassede ørepropper
  • Tinnitusmaskerer
  • Dekning av utgifter til reparasjon
  • For personer under 18 år dekkes også utgifter til service

Du kan bare få apparat som omfattes av leverings- og prisavtaler som er inngått mellom NAV og leverandørene.

Gjenanskaffelse

Du kan få dekket utgifter til nytt apparat etter minst seks år hvis:

  • Apparatet du har, ikke lenger fungerer tilfredsstillende og ikke kan repareres, eller
  • Du har prøvd et annet apparat som gjør at du hører vesentlig bedre

Du kan som hovedregel få nytt apparat selv om det ikke er gått seks år hvis:

  • Hørselstapet ditt har endret seg slik at et nytt apparat med andre tekniske egenskaper gir deg en vesentlig bedre hørsel, eller
  • Dersom det er kommet en ny type apparat på markedet som kan avhjelpe hørselstapet ditt på en vesentlig bedre måte enn det apparatet du allerede har
  • Du på grunn av vesentlig endring i funksjonsevnen ikke lengre er i stand til å betjene høreapparatet.

Hvor mye dekkes gjennom folketrygdloven?

Prisgrensene for analoge apparater og tinnitusmaskerer kan fravikes hvis et dyrere apparat er nødvendig av medisinske årsaker.

Prisgrensen for digitale apparater kan kun fravikes dersom du er under 18 år eller hørselsskaden din skyldes godkjent yrkesskade. 

Hvordan går du frem?

Ta kontakt med din fastlege og få en henvisning til hørselsentral eller øre-nese-hals-spesialist. Det vil bli tatt en hørselsmåling og vurdering av hva du kan få. Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel tar du kontakt med kommunen for å avtale henting eller tilbakelevering.