Briller til barn og ungdom under 18 år

Er du under 18 år kan du få støtte til briller/kontaktlinser hvis du har:

  • anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2 1/2 dioptrier eller mer
  • astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer) med 2 1/2 dioptrier eller mer, eller
  • strabisme (skjeling)

Bruk skjemaet "Søknad om dekning av utgifter til briller/kontaktlinser til barn under 18 år" og husk at søknad må sendes før det har gått seks måneder etter at brillene/kontaktlinsene ble kjøpt (jf. folketrygdlovens § 22-13). Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder ved behov for ytterligere informasjon.

Se også satser for brilleinnfatning.