Tanken på å bruke hjelpemidler

Vi omgir oss med mange hjelpemidler hver dag, enten det er telefonen din, den automatiske døråpneren på skolen, pulten som kan reguleres opp og ned eller at trappetrinnet opp til kantinen er merket med en gul linje. Vi sikrer omgivelsene rundt oss og løser praktiske problemer.

De fleste av oss har et ubevisst forhold til hjelpemidler helt til den dagen vi oppdager at det er noe vi ikke klarer like godt. Da er det greit å vite at det finnes mange forskjellige hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralene i Norge har pr 31.12.2013 cirka 130 000 brukere, og du er derfor ikke alene om å få hjelp av oss om du skulle trenge det.

Tilrettelegging handler om å skape muligheter sammen med deg. «Vi gir mennesker muligheter» er NAV sin visjon.