Servicehund-prosjektet

Kan servicehunder erstatte og/eller supplere praktisk bistand fra kommunen? NAV har plukket ut åtte deltakere til et prøveprosjekt.

Hva er en servicehund?

Servicehunder er spesialtrente hunder som kan bistå med praktiske gjøremål til personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektets målgruppe

Målgruppen er unge personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for tilrettelegging i arbeidsliv og dagligliv. Stortinget har over statsbudsjettet bevilget midler til dette, blant annet på bakgrunn av positive erfaringer fra Nederland.

Prosjektets målsetning

Målet med prosjektet er å finne ut om servicehund kan redusere behovet for kommunale tjenester. Vi vil også undersøke om det fører til bedring av funksjonsevnen og muligheter for arbeid. Hjemkommunen til prosjektdeltaker må bistå gjennom hele prosjektet ved å kartlegge hva hunden skal erstatte og foreta funksjonsvurderinger.

Prosjektets varighet

Prosjektet skal vare i to år fra bruker får tildelt hund og fram til sluttevaluering.

Fakta

Servicehunder er spesialtrente hunder som kan bistå med praktiske gjøremål til personer med nedsatt funksjonsevne.