På lekeplassen

Lekeplassen er et naturlig møtested for barn.

Huske

De fleste barn liker å huske. Enkelte kan trenge huske med spesialsete.

Sykle

Å sykle styrker opplevelsen av mestring. Det finnes et stort utvalg av trehjulsykler i vanlig handel. Mange barn kan ha nytte av en vanlig modell med ulik tilpasning ,mens andre har behov for en mer spesiell fot-, eller hånddreven trehjulssykkel.

Enkelte kan trenge hjelpemotor for å få en ekstra liten dytt når de trår rundt. Motoren gir ikke fart uten at barnet trår selv. Det er også mulig å montere sykkelhjul med styre på rullestol

Spille ball

En ball kan gi mye glede og være med på å stimulere sansene. Lek med forskjellige baller gir barnet varierte erfaringer. Basket kan utøves med rullestol og tilpasset høyde på kurven, alt ettersom barnas størrelse og kraft. Volleyball er en aktivitet som kan utføres både sittende på gulvet eller på stoler.

Styre leker

Fjernstyrte leker kan betjenes på forskjellige måter. Ved å bruke tilpasset styresystem bestående av bryter, styringsboks og/ eller joystick, kan de fleste med funksjonsnedsettelser delta i leken. Det finnes mange muligheter med gode løsninger.

Forflytte seg

Rullestol er et hjelpemiddel som gir barn og unge større mulighet for å bevege seg og leke selvstendig. Noen bruker krykker eller gåstol og trenger rullestolen innimellom for å spare krefter. Hvilken type stol som velges, avhenger av hva den skal brukes til og barnets funksjon. Barn som har god styrke og førlighet i armene, kan ha glede av en manuell rullestol. Andre kan ha behov for en elektrisk rullestol. Noen elektriske rullestoler er laget spesielt for utebruk, andre kan brukes både ute og inne.

Leke med sand

Barn som ikke kan sitte selv, kan ha nytte av spesielle sittemøbler, eventuelt ligge i sanden. Et alternativ til sandkasse kan være et lekebord som kan fylles med sand. Her kommer stoler/rullestoler godt inntil.

Kommunisere med tegn

En del barn med nedsatt hørsel eller som er døve, har tegnspråk som hovedspråk eller kanskje som eneste språk. Barna og familiene deres kan få opplæring og oppfølging ved de spesialpedagogiske kompetansesentrene og gjennom frivillige organisasjoner. Barn med store sammensatte funksjonsnedsettelser kan ha nytte av å lære tegn til tale. Også de kan få opplæring gjennom spesialhelsetjenesten.

Om du ikke kan tegnspråk, kan du likevel kommunisere med barnet. Mange er flinke til å lese på munnen.

  • Fang barnets oppmerksomhet først.
  • Snakk tydelig i vanlig tempo.
  • Stå med ansiktet vendt mot den du snakker med.
  • For barn med tegnspråk som førstespråk kan det for å opprettholde eller bedre funksjonsevnen gis stønad til bildetelefon som trening,stimulering og aktivisering.

Les mer om spesialpedaogiske opplæringsmuligheter.

Kommunisere med hjelpemidler

Barn som mangler språk kan bruke alternative kommunikasjonsformer. Det vanligste er forskjellige håndtegnsystemer. De som ikke kan lage tegn, kan bruke ulike hjelpemidler for trening av alternativ og økt kommunikasjon gjennom for eksempel bilde, tegning og punktskrift. Noen velger å kommunisere via sms på mobiltelefonen.

  • Å snakke ved hjelp av hjelpemidler tar tid. Vær tålmodig.
  • Ikke avbryt eller fullfør setningene for barna.
  • Bruk samme kommunikasjonsform som barnet.