Barn og fritid

Lek og fysisk aktivitet er viktig for alle barn. Hele kroppen er med: bevegelse, tanke, språk og sanseapparat uansett funksjonsnedsettelsene.

Barn og fritid

En kort tur ut hver dag er bedre enn å være inne hele dagen. Vannaktiviteter er utmerket for barn flest. I vann endres kroppsopplevelsen og mulighetene for bevegelse blir større. Det finnes mange oppvarmede badebasseng og noen godt tilrettelagte badestrender.

I Norge er målet at all ordinær idrett skal gi et tilbud alle, også til barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne. For at dette skal lykkes må tilrettelegging og individuell tilpasning være motiverende og gi barna opplevelse av mestring.

Det er store muligheter for individuell tilpasning og tilrettelegging for de fleste aktiviteter. Og det finnes mange praktiske hjelpemidler til bruk året rundt.