Chat med oss om økonomiske problemer

Language

Har du problemer med å betjene gjelden din eller fordele pengene slik at de strekker til, kan du kontakte oss for råd og tips.

Vi svarer deg på generelle spørsmål om budsjett, økonomi og gjeldsordning, dette er ikke en innlogget tjeneste. Dine spørsmål blir besvart av erfarne gjeldsrådgivere ved NAV Kontaktsenter. Les om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Tjenesten er åpen alle hverdager mellom klokken 10 og 15. Tjenesten har imidlertid  stengt i uke 21 (mandag 22.mai tom fredag 26. mai)

Chat med oss om økonomi       Information in English

Du kan også ringe NAV Gjeldsrådgivning (55 55 33 39) økonomirådstelefonen i NAV.

På grunn av taushetsplikten kan vi bare svare på generelle spørsmål. Eksempler på spørsmål vi ikke kan svare på i chat:

  • Spørsmål om en utbetaling. Her må du enten sjekke Dine utbetalinger eller ringe oss.
  • Spørsmål om et vedtak (en sak hvor NAV har gjort en saksbehandling) eller en konkret sak. Her må du ringe NAV Kontaktsenter, tlf. 55 55 33 33.

Vi gjør oppmerksom på at chat-samtalen blir anonymt lagret av statistikkårsaker.