Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV

Language

Har du økonomiske problemer? Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp.

800GJELD eller 80045353 er økonomirådstelefonen i NAV.

Tastaturbokstavene G - J - E - L - D tilsvarer tallene 45353 på telefonen.

Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer så raskt som mulig. Vi gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. Hvis du trenger mer hjelp, loser vi deg til rett instans.

Det er gratis å ringe oss fra fasttelefon. Ringer du fra mobiltelefon, kan vi ringe deg tilbake hvis du ønsker det. Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss.

Vi kan

  • hjelpe deg med å få oversikt over din økonomiske situasjon
  • svare på konkrete spørsmål og gi generelle råd om gjeldsproblemer: inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk, rettslig og utenrettslig gjeldsordning
  • gi råd og veiledning om hvordan du kan forberede deg til et møte med NAV-kontoret, namsmannen eller andre instanser
  • henvise deg til riktig instans hvis du trenger mer hjelp
  • sende deg aktuell informasjon

Vi kan ikke

  • gi rettshjelp i saker som skal føres for domstolene
  • ta kontakt med kreditorene dine
  • gå inn i gjeldsforhandlinger på dine vegne
  • ta kontakt med offentlige instanser på dine vegne

800GJELD er et lavterskeltilbud - hjelp til selvhjelp - for deg med økonomiske problemer eller du som står i fare for å få økonomiske problemer. 800GJELD kommer i tillegg til kommunenes gjeldsrådgivning.

Chat med oss om økonomiske problemer

Du kan også chatte med oss om økonomiske problemer.