Varsel om skattemotregning

Får du penger til gode på skatten, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene til å dekke gjeld du har til NAV. Dette kalles skattemotregning.

Hvis du ikke får igjen penger på skatten vil du ikke bli skattemotregnet.

NAV Innkreving sender forhåndsvarsel om skattemotregning i alle saker hvor det er gjeld. Dette skjer selv om du har inngått avtale om avdragsordning eller betalingsutsettelse, eller om det er besluttet trekk i saken. Du kan ikke klage på forhåndsvarselet, men du kan klage når motregningen er gjennomført.

For mer informasjon om klage se her