Varsel om skattemotregning

Får du penger til gode på skatten, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene til å dekke gjeld du har til NAV. Dette kalles skattemotregning.

NAV Innkreving sender varsel om skattemotregning i alle saker hvor det er gjeld. Dette skjer selv om du har inngått avtale om avdragsordning eller betalingsutsettelse, eller om det er besluttet trekk i saken.

Du kan klage når kemneren har gjort motregningen. Klagefristen er én måned fra du mottar brevet fra kemneren med melding om at du har blitt motregnet. Du kan ikke klage på forhåndsvarselet.