Motregning i etterbetaling eller skatt

Hvis du får etterbetalt ytelser fra NAV, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene for å dekke gjeld du har til NAV. Dette kalles motregning.

En motregning skjer selv om du har inngått avtale om avdragsordning, betalingsavtale, eller om det er besluttet trekk i saken.

Skattemotregning eller etterbetaling

En motregning gjelder også tilgodehavende skatt, mva. og ved utbetaling av landbrukstilskudd. Dersom vi motregner i etterbetalinger, mva. eller landbrukstilskudd, vil du få et brev fra oss som informerer om dette.

Gjelder dette skattemotregning får du brev fra kemneren i kommunen din. Du kan klage på avgjørelsen. Klagefristen er fire uker fra NAV Innkreving mottar pengene og denne datoen står i brevet du mottar.

Du skal alltid ha penger til livsopphold, boutgifter, barnepass eller barnebidrag. Dersom du ikke har nok penger igjen, er det eneste grunnen til å få medhold i klage på skattemotregning.

Grunner som ikke regnes som gyldige for å få beholde skattepengene er at du har bestilt ferie, skal betale ned annen gjeld eller du har tenkt å sette pengene av til sparing.

Dersom du ønsker å klage på motregningen kan du gjøre det på eget skjema klage på motregning i Altinn.

Vi har lov (hjemmel) til å motregne gjennom bidragsinnkrevingsloven § 14, andre ledd.