Motregning i etterbetaling av ytelser

Hvis du får etterbetalt ytelser, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene for å dekke gjeld du har til NAV. Dette kalles motregning.

Det skjer selv om du har en betalingsordning, eller om det er besluttet trekk i saken. 

Hvis vi motregner vil du få et brev fra oss som informerer om dette. Du kan klage på avgjørelsen. Klagefristen er en måned fra NAV Innkreving mottar pengene. 

Klagen skal sendes til NAV Innkreving. Du kan bruke Opplysningsblankett om økonomi for innkreving NAV 52-00.05, se under Skjema, ved en eventuell klage. 

Motregning er hjemlet i bidragsinnkrevingsloven § 14, andre ledd.