Jeg har klaget på vedtak om bidrag eller tilbakekreving

En klage på et vedtak må sendes til den NAV-enheten som har fattet vedtaket om bidrag eller tilbakekreving. En klage fører, som hovedregel, ikke til stans av innkrevingen.

Selv om du har klaget på vedtaket må du fortsatt betale beløpet. Det påklagde vedtaket gjelder fram til nytt vedtak er fattet. Dersom du vil søke om utsatt iverksettelse av vedtaket må du skrive dette i klagen til den NAV-enheten som har fattet vedtaket