Klage på vedtak om bidrag eller tilbakekreving

En klage på et vedtak må sendes til den NAV-enheten som fattet vedtaket om bidrag eller tilbakekreving.

Selv om du skulle sende inn klage på vedtaket må du fortsatt tilbakebetale beløpet. En klage fører ikke automatisk til betalingsutsettelse. Det opprinnelige vedtaket gjelder fram til et nytt vedtak er fattet. Dersom du vil søke om betalingsutsettelse må du skrive dette i klagen på vedtaket.