Hvordan betaler jeg?

Language

Her finner du informasjon om innbetaling til NAV, endring av forfallsdato, trekk i lønn, for mye innbetalt m.m.

Kontonummer

NAV Innkreving har flere kontonumre. Det er viktig at du betaler til riktig konto.

Bidrag og bidragsforskudd, innbetaling fra norsk konto

Kontonummer: 8276 01 00435

Bidrag og bidragsforskudd, innbetaling fra utenlandsk konto

Kontonummer: IBAN NO88 8276 01 01636
SWIFT/BIC: DNBANOKK
Bank: DnB, N-0021 Oslo

Alle andre innbetalinger

Kontonummer: 8276 03 00256
IBAN: NO9082760300256
SWIFT/BIC: DNBANOKK
Bank: DnB, N-0021 Oslo

Innbetaling fra USA

eFaktura og avtalegiro

Du kan bruke eFaktura og til å betale hvilket som helst krav til NAV Innkreving. Avtalegiro kan benyttes I bidragssaker. Les mer om hvordan du bruker eFaktura og avtalegiro. (link)

Betaling med KID

Bruker du KID ved innbetalingen, blir innbetalingen raskere registrert på saken din. I bidragssaker blir pengene også raskere formidlet videre til mottakeren. Vi anbefaler derfor at du alltid betaler med KID, som du finner på giroen.

Ta kontakt med NAV Innkreving hvis du mangler KID.

Ved forhåndsinnbetaling merk innbetalingen med ditt fødselsnummer og hva slags ytelse det gjelder.

Endring av forfallsdato

Bidrag og bidragsforskudd har forfallsdato den 25. hver måned. Forfallsdatoen kan ikke endres. Dette følger av bidragsinnkrevingsloven § 9.

Betaler du andre krav kan forfallsdatoen endres. Ta kontakt med NAV Innkreving på telefonnummer 21 05 11 00.

Jeg har ikke mottatt giro

Du har plikt å betale innen fristen, selv om du ikke har mottatt giro en måned. Dette står i bidragsinnkrevingsloven § 9.

Ta kontakt med NAV Innkreving på telefonnummer 21 05 11 00 dersom du mangler KID.

Jeg ønsker å bli trukket i lønn/annen ytelse

Trekk i lønn eller ytelse kalles utleggstrekk. Dette er et tvangstiltak. NAV Innkreving har bare hjemmel til å pålegge trekk i lønn eller andre ytelser i saker der vi ikke mottar frivillige innbetalinger.

Alle utleggstrekk i lønn eller ytelse vil gi betalingsanmerkning.

Innbetalt for mye til NAV Innkreving

Vi må ha kontonummeret ditt for å kunne tilbakebetale penger til deg.

Registrer kontonummeret ditt på «DITT NAV». Logg inn og velg «Din profil» nederst på siden. Legg inn kontonummer på eget punkt for registrering/endring av bankkonto (Link til «Ditt Nav»)

Se informasjon om å registrere og endre kontonummer.

Innbetalinger til NAVs konto i USA

Innenriks bankoverføring:

1. Ved overføring av US dollar innen USA, kan vårt kontonummer i USA benyttes.

Det er viktig at all informasjon oppgis ved betaling.

Intermediary Bank:

BNY Mellon
101 Barclay Street,
New York, NY 10286

ABA: 021000018

Beneficiary Bank:

DNB Bank ASA
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, NY 10166-0396

Account Number: 8026001499

Beneficiary:

Norwegian Labour and Welfare Administration
Grubeveien 4
Bjornevatn
Sor-Varanger 9917 Norway

Account Number: 11956001

2. Ved overføring av US dollar innen USA hvis Intermediary Bank ikke kan benyttes:

Det er viktig at all informasjon oppgis ved betaling.

Beneficiary Bank:

BNY Mellon
101 Barclay Street,
New York, NY 10286

ABA: 021000018

Beneficiary:

DNB Bank ASA
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, NY 10166-0396

Account Number: 8026001499

Info to Beneficiary:
For further credit to:
Norwegian Labour and Welfare Administration
11956001

Payment details such as Invoice Number as required by ultimate Beneficiary.

Internasjonale bankoverføringer:

1. US dollar overføring til USA konto fra andre land utenfor USA

Det er viktig at all informasjon oppgis ved betaling. IBAN er ikke i bruk ved USA-kontoer.

Intermediary Bank:

BNY Mellon
101 Barclay Street,
New York, NY 10286

SWIFT-kode: IRVTUS3N

Beneficiary Bank:

DNB Bank ASA
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, NY 10166-0396

SWIFT-kode: DNBAUS33

Beneficiary:

Norwegian Labour and Welfare Administration
Grubeveien 4
Bjornevatn
Sor-Varanger 9917 Norway

Account Number: 11956001

ACH Payments:

Beneficiary:

Norwegian Labour and Welfare Administration
Account Number: 561411956001

ABA: 021000018