Innbetaling av feilutbetalt beløp, korrigering av skatt

Fastsettingen (ligningen) din endres ikke automatisk selv om du må tilbakebetale hele eller deler av en ytelse som har vært beregnet som inntekt. Fastsetting kan ikke korrigeres før beløpet er tilbakebetalt.

Gjelder tilbakebetalingen tidligere år, må du selv kontakte Skatteetaten for å kreve ny fastsetting for disse årene. Kravet om ny fastsetting må være dokumentert, både med kopi av vedtaket om tilbakekreving fra NAV og dokumentasjon som viser at kravet er betalt.

Du kan ta kontakt med NAV Innkreving på telefonnummer 21 05 11 00 for å få en bekreftelse på at kravet er betalt.

Hvis tilbakebetalingen skjer samme år som feilutbetalingen, vil NAV gi beskjed slik at Skatteetaten kan korrigere din inntekt.