eFaktura og avtalegiro

Du kan bruke eFaktura til å betale hvilket som helst krav til NAV Innkreving. Avtalegiro kan benyttes i barnebidragssaker.

eFaktura

NAV Innkreving tilbyr eFaktura. eFaktura kan benyttes uansett hva slags krav du skal betale til NAV Innkreving. 

eFaktura gjør det enklere for deg. Du slipper å fylle ut KID, bankkonto og beløp da den kommer ferdig utfylt i nettbanken din. Beløpet trekkes ikke før du har godkjent den i nettbanken. Den lagres i nettbanken slik at du til enhver tid har oversikt. Og du kan betale den hvor som helst der du har tilgang til internett.

Ved å svare ja på spørsmål om du ønsker eFaktura i nettbanken når du skal betale faktura til NAV Innkreving så vil du motta eFaktura fra oss.

Avtalegiro

En avtalegiro er en avtale mellom deg og banken din om at det kan gjøres trekk fra din konto.

For å få avtalegiro må du registrere dette i nettbanken din eller ta kontakt med banken din. Du trenger KID for å registrere en avtalegiro. Riktig KID finner du på baksiden av giroen du mottar hver måned. Hvis du ikke har en giro tilgjengelig, kan du kontakte NAV Innkreving på telefon 21 05 11 00.

NB! Det er noen som får spørsmål om å opprette avtalegiro når de legger inn en innbetaling i nettbanken sin. Det er på grunn av en feil mellom NAV og banken. Hvis du svarer Ja på dette spørsmålet, vil avtalen bli avvist og vil ikke virke selv om den ligger som aktiv i nettbanken din.

Avtalegiro kan kun benyttes i bidragssaker. Hvis du betaler andre krav kan du opprette et fast oppdrag i banken din.

Har du spørsmål om avtalegiro eller fast oppdrag, må du ta kontakt med banken din.