Betaling med eFaktura og avtalegiro

Nav Innkreving ønsker at det skal være så enkelt som mulig å gjøre opp for seg, og derfor tilbyr vi eFaktura og Avtalegiro.

eFaktura

Med eFaktura får du regningen fra oss ferdigutfylt rett inn i nettbanken. Alt du må gjøre er å velge hvilken konto som skal belastes, og bekrefte det ved å trykke «ok».

Hvis du ønsker eFaktura kan du svare «ja» på spørsmålet i nettbanken din når du betaler en giro fra oss på ordinært vis. Du kan også søke opp NAV Innkreving under betalingsavtaler i nettbanken og etablere eFaktura på denne måten, eller kontakte banken din.

Avtalegiro

Avtalegiro er en avtale mellom deg og banken din om at de kan trekke et avtalt beløp fra kontoen din og sende det til oss hver gang vi fakturerer deg.

Du slipper dermed å forholde deg til betaling av krav fra oss siden vi og banken ordner med det.

For å opprette avtalegiro kan du søke opp NAV Innkreving under betalingsavtaler i nettbanken og etablere avtalegiro til oss, eventuelt kan du kontakte banken din. Riktig KID finner du på baksiden av giroen du mottar hver måned.

Avtalegiro kan kun benyttes i bidragssaker. Hvis du betaler andre krav kan du opprette et fast oppdrag i banken din.