Brev med «Avtale om fristforlengelse»

NAV Innkreving skal sørge for at ingen krav foreldes. I følge foreldelsesloven foreldes pengekrav etter tre år.

Dette beregnes ut fra når feilutbetalingen fant sted, ikke når vedtak om tilbakekreving ble fattet. 

Hvis du skriver under på avtalen om fristforlengelse, får kravet en ny foreldelsesfrist tre år frem i tid. Selv om du skriver under på avtalen, trenger det ikke å bety at du er enig i kravet.

Dersom vi ikke mottar en underskrevet avtale innen fristen som står i brevet, må vi sette i verk tvangsinnkreving for å unngå foreldelse i saken.