Betalingsanmerkning

All trekk i lønn og ytelser kalles utleggstrekk. Utleggstrekk vil bli rapportert inn og registrert som en betalingsanmerkning.

Det samme gjelder utleggspant i formuesgoder (bankkonto, eiendom, bil, motorsykkel og så videre). 

Sletting av betalingsanmerkning 

For å bli kvitt en betalingsanmerkning må du betale det som er utestående i saken din. Hvis du betaler bidrag må du i tillegg lage avtale med NAV Innkreving for betaling av fremtidige bidrag.