Innkreving og innbetaling

Her finner du informasjon om innbetalinger til NAV, info til bidragsmottakere, varsel om skattemotregning, søknad ved betalingsproblemer, klage på vedtak om bidrag m.m.

Jeg vil klage på trekk i inntekt

Hvis du har fått et krav om innbetaling til NAV Innkreving som du ikke har betalt (kravet er misligholdt), kan du få ilagt et automatisk trekk av i inntekten din. Du kan klage på ileggelsen av trekket i inntekten eller på størrelsen på trekkbeløpet ved å sende oss en skriftlig klage.

Innkreving og innbetaling når du bor i utlandet

Dersom du bor utenfor Norge gjelder i stor grad de samme retningslinjene og informasjonen som når du bor i Norge. Her finner du mer informasjon om det som er spesielt ved innkrevingen hos NAV Innkreving når du bor utenfor Norge.

Skattemotregning

Får du penger til gode på skatten, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene til å dekke gjeld du har til NAV. Dette kalles skattemotregning.

Motregning i etterbetaling fra NAV

Hvis du får etterbetalt en ytelse fra NAV, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene til å dekke gjeld du har til NAV Innkreving. Motregning i etterbetalinger fra NAV gjøres uavhengig av gjeldende betalingsordning eller trekk i saken din og er hjemlet i bidragsinnkrevingsloven § 14.