Søke jobb i EU/EØS og Sveits

Language

Hvis du vil søke jobb i EU/EØS-landene og Sveits, kan NAV hjelpe deg gjennom EURES-samarbeidet.

Ønsker du å jobbe i utlandet?

Ledige stillinger i utlandet finner du på nav.no. Husk at mange av stillingsbeskrivelsene er på engelsk.

Du finner også stillinger på eures.europa.eu. På EURES-portalen kan du også registrere CV-en din og gjøre den søkbar for utenlandske arbeidsgivere.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål og ikke finner svaret på nettsidene våre, kan du kontakte NAV Kontaktsenter EURES på tlf. 55 55 33 39 tastevalg 2 (kl. 10-14). Du kan også chatte med oss hver fredag mellom kl. 10-13 ,eller sende en e-post til nav.eures@nav.no.

Vi ønsker din tilbakemelding

EU-kommisjonen som har laget en undersøkelse for alle 32 land som deltar i EURES-samarbeidet. Hensikten er å få mer innsikt i hvordan EURES-tjenestene fungerer. Har du brukt NAVs EURES-tjenester for å søke jobb i et annet EU/EØS-land og Sveits? Da ønsker vi din tilbakemelding!

Her finner EU-kommisjonens brukerundersøkelse om bruk av EURES-tjenester, EURES sine hjemmesider.

Viktig informasjon

Du kan oppholde deg i et EU/EØS-land i inntil 6 måneder uten å måtte søke om oppholdstillatelse. Hvis du ønsker å reise til et EU/EØS-land for å søke arbeid der, er det viktig at du forbereder deg godt.

Meld deg på jobbmesse

Du kan selv melde deg på jobbmesser i regi av EURES som arrangeres på ulike steder i Europa, og digitale messer på nett.

Søke jobb i Norge

Hvis du er en utenlandsk arbeidssøker som ønsker å arbeide i Norge, skal du kontakte den offentlige arbeidsformidlingen (EURES) i hjemlandet ditt.

Hvis du allerede er i Norge, kan du kontakte oss, se kontaktopplysninger over. Du kan også chatte med oss om jobbmuligheter i Norge.

Det er viktig å tenke over hva slags arbeid du er ute etter og hvor i Norge du ønsker å bo. Les mer om å søke jobb i Norge. 

EURES – jobbmobilitet i Europa

EURES er et samarbeid mellom EU-kommisjonen og EU/EØS-landene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri mobilitet innenfor EU-/EØS-området og Sveits. I Norge ligger EURES i NAV. Les mer på Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen.

EURES