Jobb på Business Support Centre (BSC)

Business Support Centre (BSC) industrien er en bransje i vekst. I Norge omtales gjerne bransjen som "Call Centre".

Flere og flere virksomheter setter ut sine tjenester til eksterne BSC-firma. Oppgaver som sentralbord, kundesupport, salg, SMS-tjenester, post- og fakturabehandling er noen eksempler på funksjoner som bedrifter velger å sette bort.

Kvalifikasjonskrav til jobb

Du må ha videregående utdanning og gode kunnskaper i engelsk for å få jobb. Det kreves ikke kunnskap om arbeidslandets språk. For alle stillingene kreves det i tillegg at du behersker norsk flytende (skriftlig og muntlig).

For noen stillinger er det krav om høyere utdanning, men de fleste stillinger har ikke krav til arbeidserfaring.Personlige egenskaper og gode kommunikasjonsevner, samt erfaring fra servicebransjen vil være en fordel.  Når det gjelder IT-support er det som regel ikke formell utdanning som er viktig, men erfaring fra aktuelle datasystem og maskinvare.

Ungdom og nyutdannede er derfor i målgruppen for rekruttering.

Arbeidsmiljø og opplæring

Det finnes mange forskjellige typer BSC stillinger. Du får nødvendig opplæring av firmaene. I oppstartsfasen får du som regel støtte i form av ”medlytt” til samtaler og coaching. Det foregår en kontinuerlig opplæring av de ansatte i forbindelse med nye produkter og oppdrag. Hva de ulike firmaene tilbyr vil variere.

I BSC bransjen er det ansatte fra mange land, og du vil derfor få erfaring fra et internasjonalt miljø og ulike kulturer. Dette kan være en juvel på din CV. Det å få en erfaring fra grunnleggende salgsopplæring vil være en styrke og kan bidra til muligheter for annen type arbeid senere. 

Hvordan finner du jobben?

Mange BSC firma som søker etter norsktalende medarbeidere publiserer annonsene sine på nav.no og EURES Portalen (Europeisk Portal for Jobbmobilitet)  Bedriftenes egne nettsider kan gi deg god informasjon om ledige stillinger. Det er mange bedrifter som benytter seg av rekrutteringsfirma som ivaretar rekrutteringsprosessen.

Hvordan søker du jobben?

Du bør lese utlysningsteksten nøye. Når du søker en jobb i et annet land, kan det være lurt å sjekke hvordan en CV vanligvis ser ut i det landet du er interessert i. Ønsker du å skrive en CV som kan brukes i ulike land, kan du få nyttige tips om dette på nettsiden siu.no.

Dersom du trenger hjelp til å oversette titler og navn på skoler, universitet, diplomer og lignende, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med utdanningsinstitusjonene for å få hjelp. Noen utdanningsinstitusjoner utsteder vitnemål på engelsk.

Du bør være mest mulig tilgjengelig. Husk å oppgi telefonnummer/mobilnummer med landkoden for Norge (+47) eller til det landet du befinner deg i. I noen land er det vanlig å legge ved bilde i søknaden.

Mange BSC firma intervjuer aktuelle kandidater pr.telefon, og det er gjennom denne samtalen at personlig egnethet og kommunikasjonsferdigheter kommer frem. 

Når du har fått jobben

Det er viktig at du får en skriftlig kontrakt innen avreisen til arbeidslandet. Bedriftene tilbyr som regel en informasjonspakke med lokal informasjon og adresser til offentlige kontor. De færreste av bedriftene kan tilby bosted, men hjelper til med tips om hvor du kan henvende deg. Det er vanlig at arbeidskollegaer deler bosted.

Før du forlater Norge kan det være lurt å lese sjekklisten Før avreise.

Lønn og andre vilkår

Det er alltid arbeidslandets vilkår som gjelder, både når det gjelder lønn og andre arbeidsforhold. Lønnen består i de fleste tilfeller av en fast grunnlønn. Ulike tilegg kan være basert på provisjon og /eller prestasjon. Du skal betale skatt i arbeidslandet.

Du tilbys som regel ansettelse med en prøveperiode som kan variere fra noen uker og opp til 6 måneder.

Om jobbmuligheter i Europa

Du kan finne mange ledige stillinger i Europa. De fleste arbeidsgivere vil kreve gode språkkunnskaper i engelsk.

Mer informasjon