Søke jobb i utlandet

Help

NAV kan gi deg informasjon og nyttige tips til hvordan du kan søke jobb i utlandet og hva som skjer dersom du ikke får jobb.

Tips og råd til jobbsøk

Det europeiske arbeidsmarkedet kan by på mange og nye jobbutfordringer. I tillegg får du muligheten til å utvide dine språkkunnskaper og lære om nye kulturer.

Jobbsøk fra Norge

Det finnes mange spennende jobbmuligheter på det utenlandske arbeidsmarkedet. Ikke alle jobber blir utlyst offentlig, men EURES-tjenestene i NAV har god oversikt over områder og bransjer der det er behov for arbeidskraft.

Jobbsøk i utlandet

Det er ofte enklest å lete etter arbeid i et land når du oppholder deg der. Du kommer da lettere i kontakt med arbeidsgivere og får raskere tilgang på viktig informasjon.

Flere jobbmuligheter

Å jobbe i utlandet er en unik sjanse til læring og utvikling i et internasjonalt miljø. Her finner du noen eksempler på områder hvor det også kan være aktuelt å søke jobb.

Landinformasjon

Se informasjon om arbeids- og levevilkår i landene i Europa.