Utdanning i utlandet

Det kan være mange fordeler med å studere i utlandet. Personlig vekst og faglig utvikling er noen, men også reiselyst og ønske om å lære fremmedspråk er viktige grunner til at flere studerer i utlandet.

Hva bør du gjøre før du reiser ut?

Begynn planlegging av studieoppholdet i god tid, gjerne et helt år i forveien, og husk at landene har forskjellige søknadsfrister og -prosedyrer. Ta kontakt med det aktuelle lærestedet for mer informasjon.

Sjekk støttemuligheter, både med tanke på reise, opphold, losji og skolepenger. Det er stor forskjell på landenes og lærestedenes skolepengeordninger. Sjekk Legathåndboken og Statens lånekasse for en oversikt om ulike låne- og stipendordninger. Husk at Lånekassen har egne språkstipend for de som reiser til ikke-engelskspråklige land!

EU har et mål om at alle EU-borgere skal beherske tre europeiske språk; morsmålet ditt og to andre språk. Her er tips for hvordan man lærer fremmedspråk.

Det finnes også støtte og finansieringskilder for arbeid med internasjonalisering. Stipend til forskning og noen høyere grads studier kan også fåes av Norges Forskningsråd.

Kontakt Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) for evt. erfaringer med læresteder og medlemskap. Husk nødvendig dokumentasjon på trygderettigheter for studenter og forsikringsordninger.

Det er blitt enklere å få godkjent utenlandsk utdanning i Norge etter at vårt utdanningssystem gikk over til bachelor- og masterprogram. Sjekk likevel med Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) at din planlagte utdanning kan godkjennes i Norge, og om du trenger autorisasjon for å utøve yrket.

Hvis du er bosatt i et nordisk land, har du rett til å søke opptak på videregående og høyere utdanning i hele Norden på samme vilkår som landets egne søkere. Du bør alltid undersøke søknadsfrister og opptakskrav. Mer informasjon på lenkene under:

Utdanning i Europa

For å finne informasjon om læringsmuligheter i Europa kan du besøke den europeiske utdanningsportalen PLOTEUS. Den gir deg tilgang til informasjon om læringsmuligheter i hele Europa. I listen under finner du flere kilder med mer informasjon:

Flere tips til utdanning

Utveksling og praksis i utlandet

Det finnes mange muligheter til å få praksis i et annet land, som del av en utdanning hjemme. Her vil du finne forskjellige programmer og institusjoner som kan hjelpe deg å få til det du ønsker.

Det finnes også en rekke ideelle og kommersielle organisasjoner som formidler utveksling til videregående skoler i utlandet. Nedenfor finner du noen av disse: