Tips og råd til jobbsøk

Det europeiske arbeidsmarkedet kan by på mange og nye jobbutfordringer. I tillegg får du muligheten til å utvide dine språkkunnskaper og lære om nye kulturer.

Å finne en jobb i et annet EU/EØS-land krever en del forberedelser. Dette er noe av det du bør tenke gjennom hvis du ønsker å arbeide i et annet europeisk land:

Er du kvalifisert til en jobb på det internasjonale jobbmarkedet?

Arbeidsledigheten i Europa er stort sett høyere enn i Norge, og det blir stilt minst like strenge krav til kvalifikasjonene dine der som i Norge. Som regel konkurrerer du med landets egne jobbsøkere om stillingene.

Hva kan du og hva vil du?

Når du ønsker å jobbe i et annet EU/EØS-land, må du først og fremst finne ut hva slags jobb du ønsker deg og om du vil være kvalifisert for dette, samt hvilket land du har lyst til å jobbe i. Når det gjelder valg av land må du ta hensyn til språkkunnskapene dine. Du bør også vurdere andre faktorer som kan få betydning for oppholdet ditt, det være seg kultur, klima eller økonomi.

Språkkunnskaper

De fleste arbeidsgivere krever svært gode kunnskaper i landets språk. I enkelte bransjer og bedrifter kan det imidlertid være nok å beherske engelsk som arbeidsspråk.

Et økende antall arbeidsgivere i flere land, som for eksempel i Storbritannia, Sverige, Irland, Spania og Belgia, etterspør norsktalende medarbeidere, uten å stille krav til kjennskap til landets språk. Dette er ofte jobber i Callcentre og IT/ kunde support.

EU har et mål om at alle EU-borgere skal beherske tre europeiske språk; morsmålet ditt og to andre språk. 

Les mer om hvordan man lærer fremmedspråk. 

EURES-tjenester i NAV

EURES gir deg informasjon om arbeids- og levekår i de landene som er interessante for deg. EURES-rådgiverne tilbyr i tillegg veiledning og rådgivning etter behov underveis i jobbsøkerprosessen din.