Sesongarbeid

Sesongarbeid kan være alt fra bærplukking om sommeren til planting av tulipanløker om våren, fra badevakt på stranden til skiinstruktør på fjellet.

Sesongene for ulike typer arbeid kan også variere ut fra klimatiske forskjeller, kulturelle tradisjoner, samt nasjonale eller lokale forhold. Når du skal søke sesongarbeid i Norge eller i et annet land, kan det være lurt å se etter om arbeidsperioden passer med dine muligheter.

Hvordan kan du søke sesongarbeid?

Når du skal søke bør du starte forberedelsene flere måneder før avreise. Bruk EURES databasen og EURES nettverket for å finne frem til spennende jobber samt veiledning og rådgivning.

Du bør også sette opp en kortfattet C.V, gjerne på det språket som brukes der du vil jobbe. Som EØS-borger har du de samme rettigheter og plikter som landets arbeidstakere for ansettelsesvilkår og arbeidsbetingelser generelt.

Her kan du også finne noen generelle tips om hva du bør tenke gjennom før du skal ut i verden:

I Norden

For deg som ønsker sesongjobb i Norden kan nettsiden Nordjobb være nyttig.På denne siden kan du som er 18-28 år få sommerjobb i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige eller Åland.

Utenfor Europa

  • Cool works - sesongjobb hovedsaklig i USA
  • Camp America - sommerjobb i USA
  • Jobb i utlandet x-plore as - For deg som vil jobbe i Australia, Sør-Afrika, Ghana, USA eller Storbritannia. Firmaet kan tilby deg skreddersydde jobb/reiseprogrammer i utlandet.
  • Backdoorjobs – korttidsjobber over hele verden innen friluftsliv, leirskoler, guiding m.m.

Flere stillingsdatabaser

Når du skal til utlandet

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.