Flere jobbmuligheter

Å jobbe i utlandet er en unik sjanse til læring og utvikling i et internasjonalt miljø. Her finner du noen eksempler på områder hvor det også kan være aktuelt å søke jobb.

Business Support Centre (BSC) industrien er en bransje i vekst. I Norge omtales gjerne bransjen som "Call Centre".

Som au pair bor du hos og arbeider for en familie . Det vanligste er at du får gratis kost og losji mot å ta deg av barna og gjøre husarbeid. Vertsfamilien din skal også betale deg lommepenger. Du kan søke jobb på egen hånd eller gjennom ulike organisasjoner som arbeider med au pair-formidling.

Mange bistandsorganisasjoner sender ut personale til oppdrag i utviklingsland.

Frivillig arbeid/utveksling kan være noe for deg som er mellom 18 og 25 år gammel og som drømmer om å reise ut og jobbe frivillig i 6-12 måneder i et annet land i Europa. Kostnader til reise og opphold blir som oftest dekket.

Internasjonale organisasjoner lyser ofte ut ledige stillinger på sine hjemmesider.
Dersom du ønsker å arbeide i Norden kan det være lurt å bruke jobbasene til arbeidsmarkedsetatene i de forskjellige landene.

Er du student, kan studiestedet ditt ha oversikt over jobbmuligheter  i EU-området, og mange studiesteder kan for eksempel formidle stipend til utplasseringer via EUs program for livslang læring. Det finnes også muligheter for å få stipend hvis du selv finner deg en jobb i et EU-land.

Dersom du ønsker sesongarbeid (sommer- eller vinterjobb eller fruktplukking om høsten etc.) i et annet land bør du starte forberedelsene helst fire-fem måneder før avreise. Bruk EURES portalen og EURES-nettverket for å finne fram til spennende jobber.

For høytkvalifiserte jobbsøkere som ønsker å begynne en profesjonell karriere, finne ny jobb eller være med på traineeordninger i European Economic Area ( EEA) eller Sveits. Bruk EURES The European Job Mobility Portal og få nyttige tips og informasjon.