Din første jobb i Europa

Hvis du ønsker en jobb, praksisplass eller lærlingeplass, kan Din første EURES-jobb være et tilbud som passer for deg.

Du må

  • være i alderen 18-35 år
  • være statsborger og lovlig bosatt i et EU-land, Norge eller Island
  • ha vanskeligheter med å finne jobb i ditt eget land

Din første EURES-jobb er et EU-program som skal fremme arbeidsmobilitet ved å hjelpe unge jobbsøkere med å finne en jobb, praksisplass eller lærlingeplass i et annet EU-land, Norge eller Island, og hjelpe arbeidsgivere med å finne kvalifisert arbeidskraft.

Gjennom Din første EURES-jobb kan du få informasjon og hjelp til jobbsøking, jobbmatching og rekruttering. Du kan også få økonomisk støtte til å delta på jobbintervju i utlandet og til utgifter til for eksempel språkopplæring, godkjenning av kvalifikasjoner eller flytting til det aktuelle landet.

Programmet matcher jobbsøkere og ledige stillinger i EU, Norge eller Island. Stillingen må ha en varighet på minst 6 måneder hvis det gjelder en jobb eller lærlingplass eller 3 måneder hvis det gjelder en praksisplass.

Tilbudet er åpent for jobbsøkere på ulikt utdanningsnivå og med eller uten arbeidserfaring.