Ytelser fra NAV og utland

Skal du til utlandet og mottar ytelser fra NAV er det forhold du må kjenne til. Reglene varierer avhengig av hvilken ytelse det gjelder og hvor du skal reise eller oppholde deg.

Innenfor EØS/Sveits

Utenfor EØS

Opphold i land utenfor EØS der Norge ikke har trygdeavtale med landet.

Avtaleland utenfor EØS

Opphold i land utenfor EØS-området som Norge har trygdeavtale med.