7,1 milliarder utbetalt til utlandet i 2016

I fjor mottok over 80.000 personer bosatt i utlandet utbetalinger fra NAV. Over halvparten av pengene – nær 4 milliarder – gikk til alderspensjonister.

1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra NAV i 2016 gikk til personer bosatt i utlandet. 0,65 prosent av de samlede utbetalingene gikk til utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge.

Det viser NAVs egen gjennomgang av alle utbetalingene for samtlige ytelser i 2016. Den største delen av utbetalingene til utlandet gikk til norske statsborgere, som til sammen mottok 4,3 milliarder kroner.

– Personer bosatt i utlandet mottok 7,1 milliarder kroner fra NAV i 2016, en økning på i overkant av 200 millioner fra året før. Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år. Det er også interessant å se at mesteparten av utbetalingene til utlandet går til norske statsborgere bosatt i utlandet, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV.

Mest til Sverige

Blant utlandsbetalingene gikk 8 av 10 kroner til land i Europa. Sverige er det landet det utbetales mest penger til, med 2,4 milliarder kroner i 2016, mens 851 millioner kroner gikk til Spania. 90 prosent av utbetalingene til Spania gikk til norske statsborgere.

I Polen, som kommer som nummer fire med 405 millioner kroner, gikk derimot 89 prosent av utbetalingene til utenlandske statsborgere.

Flest norske mottakere

Over halvparten av utbetalingene, nesten 4 milliarder kroner, er alderspensjon. Deretter følger uføretrygd med over 1,6 milliarder kroner i 2016. De fleste mottakerne av disse ytelsene er norske statsborgere.

For dagpenger og kontantstøtte er bildet et annet. Nær 90 prosent av dagpengeutbetalingene til utlandet gikk til personer med utenlandsk statsborgerskap.

9 av 10 mottakere av kontantstøtte i utlandet var utenlandske statsborgere. Over halvparten av disse utbetalingene gikk til utenlandske statsborgere bosatt i Polen.

De totale utbetalingene til utlandet innen dagpenger og kontantstøtte er henholdsvis 166 og 39 millioner kroner.

Utbetalinger til utlandet