Samhandlingsrutine mellom NAV og Skatteetaten

Både NAV og Skatteetaten har oppgaver i forbindelse med fastsetting, beregning og innkreving av trygdeavgift til folketrygden.

For å styrke samarbeidet mellom etatene, og tydeliggjøre den enkelte etats oppgaver, er det utarbeidet en egen samhandlingsrutine for saksbehandlere. Samhandlingsrutinen mellom NAV og Skatteetaten har siden 2010 blitt oppdatert årlig. Siste versjon av rutinen finner du her.