Foreldrepengeperioden

Regelverket har blitt endret flere ganger de siste årene. Det er fødselsdatoen eller datoen for omsorgsovertakelsen ved adopsjon som avgjør om lovendringene har betydning for deg.

For fødsel og adopsjon etter 1. juli 2014

Fedrekvoten og mødrekvoten er redusert fra 14 uker på hver til 10 uker på hver, men den totale stønadsperioden for foreldrepenger (forelrepengeperioden) ved fødsel er fortsatt 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. For adopsjon er stønadsperioden henholdsvis 46 og 56 uker. Det er spesielle regler når bare far har rett til foreldrepenger.

For fødsel og adopsjon mellom 1. juli 2013 og 30. juni 2014

Foreldrepengeperioden består av en mødrekvote på 14 uker, en fedrekvote på 14 uker og en fellesperiode til deling mellom foreldrene. Stønadsperioden for fødsel ble utvidet med to uker til henholdsvis 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. For adopsjon er stønadsperioden henholdsvis 46 og 56 uker. Det er spesielle regler når bare far har rett til foreldrepenger.

Ellers er regelverket for foreldrepenger det samme som i dag.