Foreldrepengeperioden

Regelverket har blitt endret flere ganger opp gjennom årene.

For fødsel og adopsjon 1. juli 2018 og senere

Fra og med denne datoen utvides fedrekvoten og mødrekvoten til 15 uker, men den totale stønadsperioden for foreldrepenger (foreldrepengeperioden) ved fødsel er fortsatt 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. For adopsjon er stønadsperioden henholdsvis 46 og 56 uker. 

Utvidelsen av kvotene tas av fellesperioden. Det betyr at den blir kortere og utgjør 16 og 26 uker ved henholdsvis 100 prosent og 80 prosent dekningsgrad.

Ekstraukene ved flerbarnsfødsel og adopsjon av flere barn samtidig endres også 1. juli 2018:

  • Ved fødsel eller samtidig adopsjon av to barn, gis foreldrene 17 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 21 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.
  • Ved fødsel eller samtidig adopsjon av tre barn eller flere, gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.

For fødsel og adopsjon fra 1. juli 2014 til og med 30. juni 2018

Fedrekvoten og mødrekvoten er på hver til 10 uker.Den totale stønadsperioden for foreldrepenger (foreldrepengeperioden) ved fødsel er 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. For adopsjon er stønadsperioden henholdsvis 46 og 56 uker. Det er spesielle regler når bare far har rett til foreldrepenger.

Ved flerbarnsfødsler eller adopsjon av flere barn samtidig, blir foreldrepengeperioden utvidet med 5 uker for hvert barn mer enn ett hvis du har valgt 100 prosent dekningsgrad. Hvis du har valgt 80 prosent dekningsgrad, blir utvidelsen 7 uker.