Foreldrepengeperioden

Regelverket har blitt endret flere ganger opp gjennom årene.

For fødsel og adopsjon etter 1. juli 2014

Fedrekvoten og mødrekvoten er redusert fra 14 uker på hver til 10 uker på hver, men den totale stønadsperioden for foreldrepenger (foreldrepengeperioden) ved fødsel er fortsatt 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. For adopsjon er stønadsperioden henholdsvis 46 og 56 uker. Det er spesielle regler når bare far har rett til foreldrepenger.