Fedrekvote (pappaperm), mødrekvote og fellesperiode

Foreldrepengeperioden består av fedrekvoten, mødrekvoten og fellesperioden.

Dere må benytte foreldrepengene før barnet fyller 3 år. Ved adopsjon må dere benytte kvoten i de 3 første årene etter omsorgsovertakelsen, men bare fram til barnet fyller 15 år.

Fedrekvoten

  • Fedrekvoten er på 15 uker dersom fødselen/adopsjonen er skjer 1. juli 2018 og senere. For fødsel/adopsjon til og med 30. juni 2018 er fedrekvoten på 10 uker.
  • For å ha rett til fedrekvote, må både du og mor ha rett til foreldrepenger. Les mer om rettighetene dine hvis mor ikke har rett til foreldrepenger.
  • Hvis mor er alene om omsorgen for barnet og har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til henne. Dere kan avtale at du likevel skal ta ut fedrekvote, i så fall må du søke om det og legge ved en bekreftelse fra mor på at du har omsorgen for barnet de dagene du søker om..
  • Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger og har mottatt engangsstønad, har du ikke rett til fedrekvote.
  • Hvis du ikke har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til mor.

Hvis du ikke benytter deg av fedrekvoten, mister dere disse ukene med mindre mor søker om å få fedrekvoten overført til seg fordi du er for syk til å ta seg av barnet.

Medmor har samme rettigheter som far.

Hvordan kan du benytte deg av fedrekvoten?

Du kan ta fedrekvoten når som helst i foreldrepengeperioden, med unntak av ukene før termin og de første 6 ukene etter fødselen. Disse ukene er av medisinske grunner forbeholdt moren.

Du kan ta fedrekvoten sammenhengende eller benytte fleksibelt uttak på flere måter. Hvis du ønsker å utsette fedrekvoten, må NAV ha mottatt søknaden senest siste dag i fellesperioden.  Hvis du søker senere, mister du stønadsdager. I vedtak til mor står datoen for siste dag i fellesperioden.

Hvis du vil ta ut fedrekvoten rett etter fellesperioden, må du huske å søke til rett tid.

Det er ikke krav til mors aktivitet når du tar ut fedrekvoten.

Mødrekvote

  • Mødrekvoten er på 15  uker dersom fødselen/adopsjonen er skjer 1. juli 2018 og senere. For fødsel/adopsjon til og med 30. juni 2018 er mødrekvoten på 10 uker.
  • For å ha rett til mødrekvote, må du ha opparbeidet deg rett til foreldrepenger.

De første 6 ukene av mødrekvoten må du av helsemessige årsaker ta rett etter fødselen. De resterende 9 ukene kan du ta ut rett etterpå, eller du kan benytte deg av såkalt fleksibelt uttak. Skjer fødsel/adopsjon frem til og med 30. juni 2018 er det 4 uker du kan ta rett etterpå , eller du kan benytte deg av såkalt fleksibelt uttak.Ved fødsel er 3 av ukene i fellespengeperioden forbeholdt mor og må tas rett før termindato.

Mor kan starte uttaket inntil 12 uker før termin, i så fall tas dette av fellesperioden.

Det er ingen krav til fars aktivitet når du tar ut mødrekvoten.

Viktig å vite om utsettelse av fedre- eller mødrekvoten

Du kan vente med å ta ut kvoten til barnet har blitt litt større, men da må du søke om utsettelse, og NAV må ha mottatt søknaden innen siste dag i fellesperioden. Du finner datoen i mors vedtaksbrev om foreldrepenger. Hvis du søker for sent, mister du dager. Søker du for eksempel fem dager for sent, mister du fem dager av kvoten din.

Fellesperioden

Fødsel og adopsjon fra og 1. juli 2018 og senere

Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de 3 ukene før termin og 15 uker fedrekvote og 15 uker mødrekvote er trukket fra. Fellesperioden blir dermed på 16 uker eller 26 uker, avhengig av om dere har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Hvis fødselen skjer etter termindato, trekkes disse dagene av fellesperioden. Resten av fellesperioden kan dere dele som dere ønsker.

Fødsel og adopsjon til og med 30. juni 2018

Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de 3 ukene før termin og 10 uker fedrekvote og 10 uker mødrekvote er trukket fra. Fellesperioden blir dermed på 26 uker eller 36 uker, avhengig av om dere har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Hvis fødselen skjer etter termindato, trekkes disse dagene av fellesperioden. Resten av fellesperioden kan dere dele som dere ønsker.

Hvis far skal ta ut hele eller deler av fellesperioden, stilles det krav til mors aktivitet.

Hvordan søker du om foreldrepenger?

Du må søke om foreldrepenger, det gjelder både mødrekvoten, fedrekvoten og fellesperioden. 

For å få foreldrepenger til rett tid

og ikke miste rettigheter, må du søke til rett tid.

Søk foreldrepenger

Arbeidsgiveren din kan søke om refusjon fra folketrygden dersom han eller hun utbetaler full lønn til deg i permisjonstiden. Dette gjøres ved at arbeidsgiver på skjema for inntektsopplysninger krysser av for at han eller hun krever foreldrepengene utbetalt til seg. Du som arbeidstaker må likevel sende egen søknad om foreldrepenger for at arbeidsgiveren din skal få refusjon.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer for å finne ut når du normalt har pengene på konto. 

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.