Svangerskaps- og foreldrepenger under utenlandsopphold i land utenfor EØS der Norge ikke har trygdeavtale

Skal du oppholde deg i et land utenfor EØS-området som Norge ikke har trygdeavtale med, vil du kunne få ytelsen dersom du er medlem i folketrygden under utenlandsoppholdet.

Kan jeg få svangerskaps- eller foreldrepenger under utenlandsoppholdet?

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Du har rett til å få utbetalt ytelsen under utenlandsoppholdet dersom du fortsatt er medlem av folketrygden. Forutsetningen er imidlertid av du ikke er i arbeid.

Du må gi oss beskjed om hvilket land du skal reise til og hvor lenge oppholdet skal vare. Dersom oppholdet varer lenger enn planlagt må du også gi beskjed om det.