Svangerskaps- og foreldrepenger under utenlandsopphold i land utenfor EØS der Norge har trygdeavtale

Skal du oppholde deg i et land Norge har trygdeavtale med, er det bestemmelsene i den enkelte avtale som avgjør om du vil få ytelsen under utenlandsoppholdet.

Kan jeg få svangerskaps- eller foreldrepenger under utenlandsoppholdet?

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Det avgjørende for utbetaling av ytelsen under utenlandsoppholdet er om du er omfattet av avtalen. I tillegg må ytelsen være omfattet av avtalen.