Svangerskaps- og foreldrepenger under utenlandsopphold i et EØS-land

Skal du oppholde deg i et EØS-land vil du kunne få ytelsen under utenlandsoppholdet.

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Hvis du allerede får utbetalt ytelsen når du reiser utenlands til et EØS-land, beholder du utbetalingen fra Norge også under utenlandsoppholdet. Forutsetningen er imidlertid at du ikke er i arbeid.

Har du opptjent rett til ytelsen fra Norge men ikke påbegynt stønadsperioden før du reiser utenlands til et EØS-land, kan du få ytelsen fra Norge under utenlandsoppholdet. Forutsetningen er at du ikke tar arbeid i et annet EØS-land før permisjonen starter.

Du må gi oss beskjed om hvilket land du skal reise til og hvor lenge oppholdet skal vare. Hvis oppholdet varer lenger enn planlagt må du også gi beskjed om det.