Regjeringen endrer mødre- og fedrekvoten

Mødrekvoten og fedrekvoten reduseres fra 14 uker til 10 uker hver. Endringen gjelder for fødsler og omsorgsovertakelse ved adopsjon fra 1. juli 2014 eller senere.

Bakgrunnen for endringen er at regjeringen er opptatt av å gi familiene fleksibilitet.

Endringen innebærer at:

  • Mødrekvoten reduseres fra 14 til 10 uker (fra 70 til 50 stønadsdager)
  • Fedrekvoten reduseres fra 14 til 10 uker (fra 70 til 50 stønadsdager)

Den totale stønadsperioden endres ikke, og de åtte ukene som trekkes fra mødrekvoten og fedrekvoten legges til fellesperioden.

Endringen gjelder for fødsler og omsorgsovertakelse ved adopsjon fra 1. juli 2014 eller senere.

Konsekvensen blir at flere stønadsdager kan fordeles fritt mellom foreldrene sammenlignet med slik det er i dag.