Ny spørreundersøkelse om foreldrepenger

I dag får over 7 000 småbarnsforeldre invitasjon til å delta i foreldrepengeundersøkelsen 2017.

Målet er å få vite hvordan foreldre bruker foreldrepengeordningen, hva de synes om den og hvordan de tenker når de skal gjøre ulike valg. Undersøkelsen gjennomføres av Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet.

Foreldrepengeordningen er blitt endret flere ganger de siste årene, og særlig fedrekvoten har vært tema i den politiske debatten.

– Det er over åtte år siden forrige gang småbarnsforeldre ble spurt om hvordan de bruker ordningen og hva de mener, så det er viktig å få oppdatert kunnskap, sier Line Schou, seniorrådgiver i kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

For første gang gjennomfører NAV en spørreundersøkelse uten bruk av skjema på papir. Invitasjonene sendes ut på e-post, og deltakerne kan så klikke seg videre til en sikker nettløsning for å fylle ut spørreskjemaet. Dette sparer NAV for store portoutgifter.

– Det er mye enklere for deltakerne å fylle ut skjemaet på nett enn å gå og poste et papirskjema. Vi håper på høy svarprosent, sier Schou.

Opplysningene som samles inn skal bare brukes til forskningsformål og blir behandlet konfidensielt.